Tâm sự

Hãy là phụ nữ để người ta phải ao ước chứ đừng làm kẻ đi van nài yêu thương