Sống

Hãy dũng cảm cởi trói cho trái tim khỏi những tổn thương