Tâm sự

Hạnh phúc là thứ không thể giả vờ được, người phụ nữ có hạnh phúc hay không đều hiện lên trên con người họ