Tâm sự

Hạnh phúc hay tan vỡ – lỗi tại duyên phận hay ở lòng người?