Tâm sự

Hạnh phúc à, quá lâu rồi em không khóc vì yêu ai