Sống

Gửi em, cô nàng độc thân : Nếu em tin mình vĩ đại, em nhất định sẽ vĩ đại