Sống

Gửi các bạn luôn hỏi “Đồng tính có gì tự hào mà phải làm sự kiện diễu hành VietPride ồn ào hàng năm”?