Tình yêu

Gửi cánh mày râu, con gái khi yêu có thể chịu nhiều thiệt thòi, nhưng không thể chịu đựng sự vô tâm anh ạ !