Tâm sự

Giữa dòng đời vội vã, đàn bà lấy chồng, chỉ cầu một chữ ‘An yên’