Tâm sự

“Gian nan mới biết lòng người” ai tốt ai xấu thử là biết ngay