Sống

“Giận cá chém thớt”, cà khịa khi tức giận – nguyên nhân gây đổ vỡ một mối quan hệ: Không biết kiềm chế, cả đời cô đơn!