Xã hội

Giai thoại ấn tượng về cuộc đời tỷ phú xà bông “Cô Ba” – ông Trương Văn Bền