Tâm sự

Giá trị thật sự của cuộc đời là sự bình yên trong tâm hồn