Tâm sự

Giá như có ai đó sợ mất em trong cuộc đời này…dù cho đó không phải anh!