Tâm sự

Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ