Tâm sự

Gặp sóng gió đừng cúi đầu bởi đường đời càng chông gai, kết quả càng tốt đẹp