Tâm sự

Em mệt rồi, mình ngừng yêu một thời gian nhé