Tâm sự

Em mãi là nhành hoa dại, mà chỉ vô tình anh say