Tâm sự

Em không sợ đàn ông nghèo, em chỉ sợ người không có ý chí