Tình yêu

Em cho phép mình đau vì anh, ngày hôm nay nữa thôi