Gia đình

Duyên vợ chồng là do trời định, dù xa vạn dặm vẫn sum vầy