Tâm sự

Duyên phận do trời định nhưng hạnh phúc là do người tạo