Tâm sự

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi, đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu