Sống

Đừng xa lánh và trốn chạy vấp ngã vì mỗi vết thương là một sự trưởng thành