Sống

Đừng vội vàng nhận lời yêu, muốn hạnh phúc con gái chịu khó ” kén cá chọn canh”