Tình yêu

Đừng phí thời gian ngồi buồn khổ và cuối cùng ế chả ai yêu