Sống

Đừng phí nước mắt khi vừa ra trường đã vội quên nhau, rủ họp chỉ thấy “seen”