Tâm sự

Đừng để lúc nhìn lại quá khứ, bạn chẳng có gì cả