Tình yêu

Đừng cố gượng ép bản thân yêu ai đó, hãy cứ chờ đợi rồi duyên sẽ tới