Tâm sự

Đừng bao giờ đem hết tâm can, nỗi buồn của mình kể cho người khác, bạn sẽ chỉ trở thành trò cười mà thôi