Tâm sự

Dù muốn yêu thương một người đến mãi muôn đời, nhưng nhân duyên ở đời vẫn lắm khi không trọn vẹn!