Sapa ngày mưa sao mà yêu đến thế

Về Hà Nội hồi sức rồi mình mới viết bài review cho mọi người về chuyến đi Sapa 3 ngày 2 đêm vừa qua. Let’s go with me! Nơi ở Khách sạn Eden Boutique Hotel Sapa là khách sạn 3* nhưng thật sự như kiểu 5…