Tâm sự

Đời người ngắn ngủi, muốn thanh thản hãy học cách nói hai chữ: ‘Thì thôi’