Tâm sự

Đời người bao nhiêu việc nhiễu loạn nhân tâm, chỉ có buông bỏ, mới có thể thông suốt