Sống

Đối lập với Syria, đối thủ của Olympic Việt Nam chiều nay – UAE là quốc gia giàu thứ 9 thế giới