Tâm sự

Đôi khi không phải gom hy sinh mới chắt góp được hạnh phúc