Tâm sự

Đôi khi cô đơn không có nghĩa là thực sự cần một bờ vai