Tình yêu

Đôi khi chuyện tình yêu chỉ là của một người, một người biết và một người đau