Tình yêu

Đọc lại sách cũ còn được, chứ yêu lại người cũ thì đừng