Tâm sự

Đồ cũ thì nên bỏ đi, tình cũ thì hãy cho ra khỏi đầu