Tâm sự

Đi qua mọi đớn đau, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc phải không?