Du lịch

Đến Tú Lệ một lần trong năm, để ngắm ruộng bậc thang và xem người dân làm cốm