Review sách

“Để anh nâng em dậy, để anh lay em tỉnh.” – Nếu em không hạnh phúc thì tiếp tục để làm gì hả em?