Tâm sự

Đâu đó ngoài kia cũng có người giống bạn – đang đi tìm một nửa của mình