Tôi kể

Đàn ông nông nổi giếng khơi, khi yêu thì lại như cơi đựng trầu