Tình yêu

Đàn ông hơn nhau ở cái cách mà họ chịu đựng người yêu mình