Tâm sự

Đàn ông hơn nhau, chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng