Tâm sự

Đàn ông dại là khi đối xử tốt với mọi phụ nữ trong thiên hạ, nhưng lại tệ bạc với chính vợ mình