Tâm sự

Đàn ông, đã biết rời đi chính là cả đời không thiết ở lại bên ai