Tâm sự

Đàn ông ấy mà, trăm vạn người biết hứa nhưng có mấy người dốc sức giữ lời?